Skip to content

Aktuella inlåningsräntor privat

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,70 %

Sparkapitalkonto

Pris

  • Ränta

Saldo understigande 100 000 kr 1,60 % 
Saldo på minst 100 000 kr 2,10 % från första kronan.

  • Fria uttag

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 2,10 % från första kronan. Fria uttag per år: 5st, därefter 1% i uttagsavgift, dock högst ersättning motsvarande upplupen ränta.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Privatkonto

Pris

Ränta 0,05%
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Ungdomskonto

Pris

Ränta 0,05%
Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,95 % på Skogskonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,55%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag

Mer information