Hoppa till textinnehållet

Fonder och fondsparande - börja spara i fonder

Varför spara i fonder?

 1. Förvaltaren gör jobbet

  När du sparar i en fond så tar en fondförvaltare hand om den. En fond placerar ofta i 20-30 olika aktier som fondförvaltaren har valt med omsorg. Du får även chansen att placera på marknader som annars är svåra att komma åt.

 2. Ger pengar chans att växa

  Fonders värdeökning kallas avkastning. Och du får inte bara avkastning på fonden, utan även avkastning på avkastningen (ränta-på-ränta-effekten)! Detta gör att även små summor kan växa sig stora över tid.

 3. Automatisk riskspridning

  När aktierna i fonden ökar eller minskar i värde, så sker samma sak även för värdet av fonden. Men i och med att en fond placerar i många olika aktier så sprids riskerna.

Börja fondspara – kom igång med 3 steg!

 1. Öppna ett konto att fondspara på

  Det behövs ett konto som fonderna ska ligga på. Många väljer att öppna ett Investeringssparkonto, ISK*. Du betalar då en låg, årlig skatt istället för att betala skatt när fonderna säljs. Det går också att spara på ett fondkonto eller i en kapitalförsäkring.
  Öppna ett ISK

 2. Välj vilka fonder du ska spara i

  Med våra Basfonder blir fondvalet enkelt och sparandet bekvämt. Välj risknivå och hur länge du vill spara och luta dig tillbaka - vi sköter resten. Vill du hellre sätta ihop din egen fondportfölj kan du välja och vraka i fondlistan eller hitta utvalda fonder i Fondguiden.
  Bekvämt fondval med Basfonder
  Välj bland utvalda fonder i Fondguiden

 3. Att månadsspara är enklast

  Om du månadssparar dras ett belopp varje månad från ditt konto och de fonder du valt att spara i köps automatiskt. Vill du sälja gör du det enkelt i internetbanken och har pengarna efter några dagar. 
  Logga in och börja månadsspara i fonder

* ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot upp till 1.050.000 kronor. Fonder och aktier omfattas av investerarskydd för värdepapper.

Hållbara fonder och hållbart sparande

En hållbar fond kan investera i bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar omställning, i företag som tar hänsyn till miljö och social hållbarhet, samt undviker att investera i till exempel fossila bränslen. Läs om hållbara fonder, vad som gör en fond hållbar och EU:s regler som ska bidra till en mer hållbar värld.

Jordglob

Mer om fonderna i fondlistan och om Swedbank Robur

Fondförändringar och andra fondhändelser

Håll koll på fondutdelningar, stängda marknader, handelskalender och fonder som görs om.

De vanligaste frågorna om fonder och fondlistan

Informationen på denna sida är framställd av Swedbank och sparbankerna för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och sparbankerna och ska betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank och sparbankerna påminner om att investeringar på kapitalmarknaden är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker.