När du upptäcker att något blivit fel ska du i första hand kontakta säljföretaget för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla underlag på din kontakt med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med, kvitton eller e-post och brev. Vi rekommenderar att alltid kommunicera skriftligt med säljföretag.

Mastercard har regler som behöver följas vid en reklamation. Detta gäller för att du som kund och banken inte ska förlora sin reklamationsrätt. Därför är det viktigt att agera snabbt vid en reklamation.

Om du behöver spärra kortet

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du även spärra kortet omgående och göra en polisanmälan. Spärra kort gör du via Spärrservice dygnet runt på 08-411 10 11 eller +46 8 411 10 20 från utlandet. Gäller både ditt bankkort och ditt betal-och kreditkort.

Reklamera en bankkortstransaktion

Om du vill reklamera en transaktion på ditt bankkort loggar du in i internetbanken. Du kan också kontakta ett bankkontor eller ringa 0454 - 30 44 00.

Tänk på att läsa och fylla i din kortreklamation så noggrant som möjligt. Bifoga alltid underlag som styrker din reklamationsorsak. Det kan vara kopia på eget köp, orderbekräftelse, kopia på kommunikation med säljföretag eller polisanmälan.

Logga in i internetbanken och reklamera bankkortstransaktion

Reklamera en betal- och kreditkortstransaktion

Om du vill reklamera en transaktion på ditt betal- och kreditkort gör du det via EnterCard.

Skapa en digital betal- och kreditkortsreklamation (reklamation.swedbank.se)

Mer information om att reklamera betal- och kreditkortstransaktion (entercard.se)