Skip to content

Samhällsnyttan

Sparbanken i Karlshamn satsar en stor del av överskottet på kultur, idrott, föreningsliv, utbildning , utveckling och nyföretagande som gör det bättre och trivsammare att växa upp, bo och verka i Karlshamns och Olofströms kommuner. En del av överskottet används till att stärka banken så att den lokala förankringen ska kunna bestå även i framtiden.

Nyhetsartiklar

Arkiv tidningen NYTTAN