Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Aktuella räntor företag – inlåningsräntor

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.

Företagskonto och föreningskonto

Företagskonto

Ränta 0,05%

Kontot omfattas av den statliga insättargarantin.

Placeringskonto Företag

Ränta 1,80%

Fria Uttag

Kontot omfattas av den statliga insättargarantin.

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 3,20 % på Skogslikvidkonto.

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 3,20 % på Skogsskadekonto.

Föreningskonto

0,05% på belopp över 250.000
0,05% på belopp mellan 100.000 och 250.000
0,05% på belopp under 100.000
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin