Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,00 %

Sparkapitalkonto

Pris

  • Ränta

Saldo understigande 100 000 kr 1,85 % 
Saldo på minst 100 000 kr 2,35 % från första kronan.

  • Fria uttag

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 2,35 % från första kronan. Fria uttag per år: 5st, därefter 1% i uttagsavgift, dock högst ersättning motsvarande upplupen ränta.

Privatkonto

Pris

Ränta 0,10%
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Ungdomskonto

Pris

Ränta 0,10%
Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,55%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 3,20 % på Skogskonto

Mer om räntor