Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Du som har arbetat eller bott i Sverige får den. En del i den allmänna pensionen är garantipensionen. Denna är ett grundskydd som inte tjänas in genom inkomst utan som beräknas på antal år som du bott i landet. Läs mer om den allmänna pensionen på Pensionsmyndighetens webbplats.

Allmän pension (pensionsmyndigheten.se)