Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är teckningsrätter?

Mother and child using a laptop together in their living room

Teckningsrätter ger befintliga aktieägare möjlighet (rätten) att teckna nya aktier i bolaget och bibehålla sitt procentuella ägarskap i bolaget. De nya aktierna ges ut till reducerat pris. Vill man inte delta i emissionen kan man sälja sina rätter på andrahandsmarknaden (börsen) till befintligt pris.

Allmän information om teckningsrätter

Aktiebolag ger ut teckningsrätter för att ta in kapital till bland annat investeringar eller andra skäl. Det uppstår en utspädningseffekt av bolagets aktier vilket påverkar värdet på vinst per aktie negativt.

Hur handlar man med teckningsrätter?

Teckningsrätter handlas under en kort tid på börsen. Du kan handla med teckningsrätter via appen och internetbanken, kundcenter eller via bankkontor. När du handlar med teckningsrätter betalar du courtage.

 

Vad tar jag för risker?

En risk är att du kan förlora intäkten om du väljer att inte teckna och inte säljer rätterna på börsen. En annan möjlig risk är att värdet på aktien kan falla under teckningsrättens livslängd vilket påverkar priset på rätten negativt.

Vad påverkar avkastningen?

Då teckningsrätter bara är aktuella under en kort tid är det huvudsakligen aktiens värde i relation till teckningskursen som är avgörande för avkastningen. Om aktien handlas under teckningskursen är det billigare att köpa aktien än att köpa rätter att teckna.

För- och nackdelar med teckningsrätter

Fördelar

  • Möjlighet att teckna nya aktier till reducerat pris.
  • Vill du inte teckna aktier har du möjlighet att sälja dina rätter på andrahandsmarknaden.

Nackdelar

  • Om du väljer att inte teckna och inte säljer dina rätter mister du en potentiell intäkt.
  • Det sker en utspädning av företagets aktier.