Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Miljömässig hållbarhet och investeringar

Vill du lära dig mer om hållbarhet och investeringar? Både våra egna och de externt förvaltade fonderna som vi erbjuder analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kan du lära dig mer om hållbarhet och sparande.

Mamma och två barn sitter ute i trädgården, skrattar och äter glass

Hållbarhetsskolan – Så kan du påverka med ditt sparande

Genom ditt sparande kan du tillsammans med andra investerare ställa krav på att bolag tar ansvar när det gäller hållbarhet, genom att hantera sina risker, men också skapa möjligheter för att fortsatt vara lönsamma på lång sikt.

Miljömässig, social, ekonomisk och affärsetisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet fokuserar på människan och våra rättigheter. Det kan du bidra till genom att exempelvis investera i bolag som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrättsvillkor eller jämställdhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet fokuserar på att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för de många människorna och företagen. Swedbank arbetar med att hjälpa kunder till en bättre ekonomi.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att hushålla med planetens resurser. Det kan du bidra till genom att exempelvis investera i i bolag som tar hänsyn till Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen.

Affärsetik

Affärsetik fokuserar på hur ett bolag ska styras och ledas. Man kan investera i fonder där förvaltaren använder sitt inflytande för att driva förändring genom att exempelvis engagera sig i valberedningar och rösta på bolagsstämmor.

Swedbank Robur

Läs mer om hur vårt fondbolag Swedbank Robur arbetar med hållbarhet i portföljförvaltningen här.

Swedbank Försäkring

Läs mer om hur Swedbank Försäkring arbetar med hållbarhet här.

Hållbart sparande och så kommer du igång

Vi erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Här guidar vi dig för att du ska komma igång med ett hållbart sparande.