Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2019.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.