Hoppa till textinnehållet

Avtalspension - du gör själv pensionsvalet

Tre kollegor sitter och diskuterar något på kontoret

Avtalspension kallas tjänstepensionen när din arbetsgivare har kollektivavtal. Du kan själv välja vilket eller vilka försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension - du gör alltså pensionsvalet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kallas det istället för individuell tjänstepension. 

Avtalspension

Avtalspension - kollektivavtalad tjänstepension

Avtalspension är en tjänstepension som är avtalad mellan arbetsgivare och fackförbund. Den betalas in av din arbetsgivare.

Villkoren för denna bestäms i de pensionsavtal som träffats mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vilket avtal som gäller dig styrs av vilken bransch eller fackligt förbund din arbetsgivare tillhör - inte vilken fackförening du eventuellt är medlem i.

Individuell tjänstepension

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du ändå få tjänstepension. I detta fall kallas det individuell tjänstepension och det är du och din arbetsgivare som sätter villkoren.

Avtalspensionens storlek påverkas av:

  • Hur mycket pengar som har betalats in.
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar.
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta dina pengar.
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut.

Gör pensionsvalet för din avtalspension

När det gäller avtalspension så har olika pensionsavtal olika regler för tjänstepensionsvalet. Läs mer om vad som gäller för din avtalspension och gör pensionsvalet.

Skatt på pension

Ett tips är att du gör en pensionsprognos på minpension.se får att se vilken pension du kommer få. Värt att tänka på är att siffrorna som anges där är bruttobelopp, det vill säga före skatt.

För den allmänna pensionen betalar du kommunens skattesats. När det gäller tjänstepension drar pensionsbolag och banker 30 procent i skatt.

Flytta eller samla din pension

Tips och mer information