Lagen ställer krav på att försäkringsförmedlare och försäkringsbolag lämnar tydlig information till kunden innan en försäkring tecknas om bland annat pris och provision. Vissa uppgifter ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.

Lagen omfattar råd om spar- och riskförsäkringar som ges både till konsumenter och företag/juridiska personer.