Hoppa till textinnehållet

Svag svensk krona - så påverkar det din ekonomi

Kollegor sitter och jobbar tillsammans

Den svenska kronan har försvagats kraftigt de senaste åren och är nu nere på så låga nivåer som under början av finanskrisen i början av 2000-talet. Riksbankens låga styrränta och omvärldsoro med börsturbulens är några av de bakomliggande orsakerna. Våra experter benar ut hur det påverkar konsumtion, lån och placeringar.

 

Den som varit utomlands i sommar har fått känna av att den svenska kronan är lågt värderad, framförallt relativt euron och dollarn. Andreas Wallström, prognoschef på Swedbanks avdelning för makroanalys, lyfter framförallt två förklaringar till den svaga kronan.

-Riksbankens räntepolitik, där Sverige har haft minusränta sedan 2015 och där det finns förväntningar om att Riksbanken kommer att fortsätta att hålla en låg styrränta även framöver, är en förklaring. En låg ränta gör att utländska investerare inte i första hand väljer Sverige för sina placeringar i räntepapper.

Den andra, minst lika viktiga faktorn, handlar om en osäker omvärld.

-Den andra faktorn rör oron kring det globala konjunkturläget och den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, vilket också har tyngt börser världen över, förklarar Andreas Wallström. I oroliga tider flyr investerare små ekonomier, vilket också pressat kronan.

Hur ska man då tänka kring en svag krona, både vad gäller konsumtion, lån och placeringar?

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, benar ut.

-Många svenskar som rest utomlands i sommar har förstås känt av den svaga kronan. En stor del av det vi konsumerar i Sverige importeras också och mycket kommer från Europa och USA. När euron och dollarn stärks mot den svenska kronan leder det till högre priser i Sverige, säger Arturo Arques.

Det motsatta gäller förstås för de svenska exportföretagen, där en svag krona gör deras produkter billigare för omvärlden att köpa, vilket underlättar exportföretagens försäljning.

Vad gäller lån har de allra flesta svenskar sina lån i Sverige, och då påverkar inte den svaga kronan, fortsätter Arturo Arques.

-Om du tagit lån utomlands, till exempel för ett hus i Spanien, och säljer huset för att flytta hem, ska du förhoppningsvis inte påverkas så mycket så länge priset på bostaden inte sjunkit. Lånet har förvisso blivit dyrare i svenska kronor men det har även bostaden blivit. En bra regel är att sträva efter att ha lånen i samma valuta som tillgången. Ett lån i euro eller dollar för att finansiera ett husköp i Sverige hade varit värre.

Placeringar utomland påverkas självfallet också.

-Har man investerat i utländska aktier, noterade i till exempel dollar, så har man en valutaexponering. Hittills har den svaga kronan gynnat svenska sparare som kunnat ta del av en börsuppgång och en starkare dollar, men om man tror att kronan kommer att stärkas framöver, då ska man vara försiktig med en utlandsinvestering som inte är valutasäkrad.

Andreas Wallström menar att det i dagsläget inte finns mycket som talar för att kronan ska stärkas framöver och Swedbanks prognos är att kronan förblir svag.

-Vi räknar med att oron kring den global ekonomi kommer att bestå en tid framöver. Någon räntehöjning från Riksbanken lär heller inte bli aktuell på länge än. Sammantaget talar det för en fortsatt svag krona, säger Andreas Wallström.