Det finns två tillfällen som du kan behöva bekräfta din identitet en extra gång med Digital ID-kontroll genom att fotografera ditt pass eller nationella ID-kort:

  • Beställa Mobilt BankID
  • Aktivera utökat BankID (utökad användning av Mobilt BankID).