Hoppa till textinnehållet

Fonder som undviker negativa konsekvenser - hållbarhetsindikatorer

Det finns flera olika sätt för en fond att vara hållbar. Ett sätt är att fonden undviker negativa effekter på hållbarhetsfaktorerna inom ESG - alltså gällande miljö, sociala hänsyn och bolagsstyrning. På engelska kallas det Principal Adverse Impacts (PAI). PAI består av  hållbarhetsindikatorer som delas upp i sex huvudområden.

Så går det till i rådgivningen

 1. Vad är viktigt för dig?

  Vad har du för hållbarhetspreferenser? Vilka hållbarhetsindikatorer är extra viktiga för dig? Du väljer det du värnar mest om, till exempel att minska växthusgasutsläpp.

  Exempel på frågor inom miljö

  Exempel på frågor inom social hållbarhet

 2. Vår rekommendation

  I rådgivningen blir vår uppgift att rekommendera en fond som inte medför negativa konsekvenser kring växthusgasutsläpp.

 3. Bolagen i fonden

  Företag med exempelvis höga utsläpp ska då inte finnas med bland de bolag som ingår i fonden.

Hållbarhetsindikatorernas 6 huvudområden

 • Växthusgasutsläpp
 • Biologisk mångfald
 • Vatten
 • Avfall
 • Social hållbarhet/Sociala hänsyn)
 • Arbetstagares rättigheter

Det finns flera underkategorier inom varje hållbarhetsindikator. 

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

Växthusgasutsläpp

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Koldioxidavtryck
 • Utsläpp av växthusgaser i relation till storlek på företagets intäkter
 • Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
 • Icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
Illustration: Växthusgasutsläpp

Biologisk mångfald

 • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
Illustration: Träd med fjäril och bi

Avfall

 • Farligt avfall och radioaktivt avfall
Illustration: sopor

Vatten

 • Utsläpp i vatten
Illustration: Vattenkonsumtion

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

Sociala hänsyn

 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
 • Exponering mot kontroversiella vapen
 • Investeringens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar
Illustration: Två personer dricker kaffe

Arbetstagarens rättigheter

 • Ojusterade löneklyftor mellan könen
 • Jämnare könsfördelning i styrelserna
Illustration: En person som håller i ett dokument och en person som sitter bakom ett skrivbord

Hur arbetar fondbolagen med dessa frågor?

Miljö

I fonden kan exempelvis bolag/sektorer med höga utsläpp väljas bort. Fondbolagen kan även påverka bolag som har stora utsläpp och förmå dem att tydligare rapportera och minska utsläppen.

Social hållbarhet

Fonden kan exempelvis undvika att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner om hållbarhet. Genom dialog kan fondbolagen även hjälpa bolagen att komma tillrätta med problem. 

Mer information