Meny
Samhällsnyttan

Finansiell krisberedskap

Den förändrade hotbilden mot Sverige och den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld, har inneburit att frågor om Sveriges krisberedskap hamnat högt på dagordningen. Den finansiella krisberedskapen är en viktig del i landets motståndskraft i tider av kris eller krig.

Mer än hälften av svenskarna, 55 procent, känner oro för att inte banksystemet skulle fungera i en krissituation. Och endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation. Det visar undersökningen Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn, som gjorts av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund.

Sparbanken i Karlshamn är en av 57 Sparbanker, som står för en stor del av Sveriges finansiella infrastruktur utanför de stora städerna. Som lokal Sparbank är vi en viktig pusselbit när det kommer till att stärka allmänhetens förtroende för banksystemet och fortsätta trygga Sveriges finansiella krisberedskap. 

Om Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Undersökningen gjordes i certifierade webbpaneler i ett representativt slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18–80 år och antalet svarande var 1037 personer. Undersökningen genomfördes 15–23 november 2023.

Svenskarnas finansiella krisberedskap är svag

Endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation. Och drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris. Det visar en ny undersökning.

Den lokala banken – viktig för svensk krisberedskap

Vi har krig i vår samtid som påverkar oss och vår ekonomi på olika sätt. Skulle det värsta hända att det skulle bli krig eller kris här där vi står. Där våra rötter är rotade. Då är ett starkt och fungerande lokalt bankväsende viktigt för vårt samhälles motståndskraft.

Så preppar du din ekonomi om kriget kommer

Kontanter i mindre valörer, power bank, och viktiga dokument utskrivna är några saker att ha koll på i händelse av kris eller krig.