Hoppa till textinnehållet

Villkor sponsring

Two kids and a man on the reserve bench at a football field.

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro. Sponsringen ska därför:

  • nå breda grupper i samhället
  • resultera i lokal nytta för bygden
  • präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
  • alltid baseras på skrivna avtal
  • fördelas mellan idrott, kultur och samhälle

Mervärde för Sparbanken i Karlshamn

Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för Sparbanken i Karlshamn, t.ex:

 

  • att vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, Företagskonto och betaltjänster.
  • att vår logotype finns med i er marknadsföring.
  • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla möten för era medlemmar eller motsvarande. Hos er eller hos oss.
  • att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats.
  • att i allt synligt föreningen gör ska föreningen ha med banken i tanken och aktivt marknadsföra banken.

Vi sponsrar inte:

- verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
- extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
- verksamheter med osund ekonomi
- då det personliga intresset går före bankens
- om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter
- projekt där sambandet mellan detta och Sparbanken är svagt eller saknas
- politiska eller religösa verksamheter

Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.