Om ansökningsprocessen
Sponsringsansökan för verksamhetsåret 2024 är öppen 2 oktober - 31 november 2023. Ansökan kan endast göras av huvudföreningen, inte enskilda lag. Besked om sponsring ges i januari 2024 och utbetalning sker i januari/februari 2024.