Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Den lokala banken – viktig för svensk krisberedskap

Vi har krig i vår samtid som påverkar oss och vår ekonomi på olika sätt. Skulle det värsta hända att det skulle bli krig eller kris här där vi står. Där våra rötter är rotade. Då är ett starkt och fungerande lokalt bankväsende viktigt för vårt samhälles motståndskraft.

En ny undersökning från Sparbankernas Riksförbund visar att mer än hälften av svenskarna känner oro för att banksystemet inte skulle fungera i en krissituation. Vi lokala banker behöver tillsammans med myndigheter och andra finansiella aktörer fortsätta jobba tillsammans för att stärka förtroendet för banksystemet.


Sveriges säkerhetspolitiska läge har kraftigt försämrats de senaste åren, vilket tydliggjordes på Folk och Försvars rikskonferens i början av året. Det finansiella systemet är av stort intresse för aktörer som vill Sverige illa. Cyberattacker, desinformation, infiltration och sabotage är hot som finansiella aktörer behöver förhålla sig till i det dagliga arbetet och i utformningen av framtidens tjänster.


En annan viktig aspekt för stabiliteten är allmänhetens förtroende för det finansiella systemet. 55% av svenskarna känner oro för att banksystemet inte skulle fungera i en krissituation. Allmänhetens oro är ett problem som behöver tas på allvar av oss lokala banker.


Bankers ökade digitalisering har resulterat i att antalet bankkontor har minskat – trots att en majoritet av svenskarna (57%) vill ha ett fysiskt bankkontor på sin ort. Vi på Sparbanken i Karlshamn anser att digitala kundkanaler, fysiska bankkontor och personliga kundrelationer behöver samspela för att öka allmänhetens förtroende för banksystemet, i såväl freds- som kristider.


Undersökningen visar även att endast 1 av 5 anser att de är finansiellt förberedda inför en kris/krigssituation och 6 av 10 har inte kontanter hemma som krisberedskap. MSB:s rekommendation om att man ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara sig en vecka utan samhällets hjälp, är ett budskap som många ännu inte tagit till sig. Som lokal Sparbank ser vi att det är en viktig uppgift för oss att tydliggöra och tillhandahålla den här informationen på hemmaplan för att öka tilltron till banksystemet. Genom att vi bidrar till lokal trygghet för våra kunder kan vi tillsammans skapa framtidstro för vår region.


I vårt område blir de fysiska bankkontoren allt färre. Under året kommer vi att öppna ett till kontor på Östra Piren vilket är ett steg i en större satsning banken gör i vårt närområde.


Sparbanken i Karlshamn är en av 57 Sparbanker, som står för en stor del av Sveriges finansiella infrastruktur. Som lokal Sparbank är vi en viktig pusselbit när det kommer till att stärka allmänhetens förtroende för banksystemet och fortsätta trygga Sveriges finansiella krisberedskap.

Per Richardsson
VD, Sparbanken i Karlshamn
 

Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.
Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Svenskarnas finansiella krisberedskap är svag

Endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation. Och drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris. Det visar en ny undersökning.