Med kundreklamation eller kundklagomål menas påtalade situationer där kunden har köpt en produkt/tjänst och den ej har levererats/uppfyllts enligt kundens förväntan, överenskommelse eller avtal. Som reklamation eller klagomål räknas inte synpunkter på banken som företag, vårt utbud av produkter och tjänster eller prissättning

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar.
Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens klagomålsansvarige Elisabeth Ullman Olofsson med adress:

Klagomålsansvarig
Sparbanken i Karlshamn
Box 44
374 21 KARLSHAMN

eller via mail: 
klagomalsansvarig@sparbankenikarlshamn.se

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilken tjänsteman du haft kontakt med i ärendet.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
eller telefon 0200-22 58 00