Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Styrelse och Ledningsgrupp

Styrelse i banken

Styrelsen består av åtta ledamöter valda av huvudmännen för tre år, samt verkställande direktören. Dessutom ingår två personalrepresentanter utsedda av den lokala fackklubben.
 

Organisation och styrning samt krav på styrelsen och verkställande direktören

Per-Anders Johansson

Ordförande, Cimon AB

 

PAjohansson

Roger Johansson

VD, Sparbanken i Karlshamn

 

RogerJohansson

Therese Wolff

Ekonomichef, Blekinge Busness Incubator AB

 

ThereseWolff

Lars Berggren

Lantmästare, Gungvala Gård AB

 

LarsBerggren

Jan Åkesson

Planering, Volvo personvagnar AB

JanAkesson

Ingela Porter

Förvaltningsekonom, Olofströms kommun

 

IngelaPorter

Per-Ola Johansson

Kommendör, Försvarsmakten

POjohansson

Ola Olsson

Verkställande direktör, Marinkopmaniet i Syd AB

OlaOlsso

Thomas Larsson

Värdepappersmäklare, Sparbanken i Karlshamn. Utsedd av fackklubben i Sparbanken i Karlshamn

 

ThomasLarsson

Per-Ola Clemedtson

Senior rådgivare, Netport Science Park

 

POclemedtson

Ledningsgrupp i banken

 • Roger Johansson, VD
 • Elisabeth Ullman-Olofsson, Kreditchef
 • Vivieca Olvegård, Affärschef
 • Jonke Höglund, Marknadschef
 • Agneta Ringdahl-Nilsson, Ekonomichef
 • Marie Fagberg, Hr-chef
 • Mats Clarin, Administrativ chef

  Adjungerande:
 • Klas Olsson, Riskkontroll
 • Anders Sandberg, Regelefterlevnad