Hoppa till textinnehållet

Styrelse och Ledningsgrupp

Martin Borgström

Ledningsgrupp/riskråd i banken

 • Roger Johansson, VD
 • Elisabeth Ullman-Olofsson, Kreditchef
 • Viveca Olvegård, Vice VD och Affärschef
 • Jonke Höglund, Marknadschef
 • Agneta Ringdahl-Nilsson, Ekonomichef
 • Marie Fagberg, Hr-chef
 • Mats Clarin, Administrativ chef

  Adjungerande:
 • Agneta Christiansson, Riskkontroll
 • Anders Sandberg, Regelefterlevnad
 • Agneta Christiansson, Dataskyddsombud