Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och Ledningsgrupp

Ledningsgrupp i banken

 • Per Richardsson, vd
 • Viveca Olvegård, vice vd och affärschef
 • Åsa Grundström, tf finanschef
 • Adam Berner, stf finanschef
 • Kristoffer Svensson, kreditchef
 • Marie Fagberg, HR-chef
 • Katarina Nilsson, privatmarknadschef 
 • Carola Larnefeldt, bankjurist (sekreterare)

Riskråd i banken

 • Per Richardsson, vd
 • Viveca Olvegård, vice vd och affärschef
 • Elisabeth Ullman Olofsson, riskkontroll
 • Adam Berner, stf finanschef
 • Carola Larnefeldt, bankjurist
 • Kristoffer Svensson, kreditchef
 • Åsa Grundström, tf. finanschef
 • Hanna Lindström, regelefterlevnad
 • Pia Rosengren, dataskyddsombud