Hoppa till textinnehållet

Styrelse och Ledningsgrupp

Styrelse i banken

Styrelsen består av åtta ledamöter valda av huvudmännen för tre år, samt verkställande direktören. Dessutom ingår två personalrepresentanter utsedda av den lokala fackklubben.
 

Organisation och styrning samt krav på styrelsen och verkställande direktören

Per-Anders Johansson

Ordförande, Cimon AB

 

Roger Johansson

VD, Sparbanken i Karlshamn

 

Therese Wolff

Ekonomichef, Blekinge Business Incubator AB

 

Lars Berggren

Lantmästare, Gungvala Gård AB

 

Jan Åkesson

Planering, Volvo personvagnar AB

Ingela Porter

Förvaltningsekonom, Olofströms kommun

 

Per-Ola Johansson

Kommendör, Försvarsmakten

Ola Olsson

Verkställande direktör, Marinkopmaniet i Syd AB

Per-Ola Clemedtson

Senior rådgivare, Netport Science Park

 

Thomas Larsson

Värdepappersmäklare, Sparbanken i Karlshamn. Utsedd av fackklubben i Sparbanken i Karlshamn

 

Ledningsgrupp/riskråd i banken

 • Roger Johansson, VD
 • Elisabeth Ullman-Olofsson, Kreditchef
 • Viveca Olvegård, Vice VD och Affärschef
 • Jonke Höglund, Marknadschef
 • Agneta Ringdahl-Nilsson, Ekonomichef
 • Marie Fagberg, Hr-chef
 • Mats Clarin, Administrativ chef

  Adjungerande:
 • Agneta Christiansson, Riskkontroll
 • Anders Sandberg, Regelefterlevnad
 • Agneta Christiansson, Dataskyddsombud