Hoppa till textinnehållet

Styrelse och Ledningsgrupp

Martin Borgström

Ordförande

Daniel Lundberg

Ledningsgrupp/riskråd i banken

 • Per Richardsson, vd
 • Elisabeth Ullman-Olofsson, kreditchef
 • Viveca Olvegård, vice vd och affärschef
 • Jonke Höglund, marknadschef
 • Adam Berner, ekonomichef
 • Marie Fagberg, HR-chef
 • Mats Clarin, administrativ chef

  Adjungerande:
 • Agneta Christiansson, riskkontroll
 • Anders Sandberg, regelefterlevnad
 • Agneta Christiansson, dataskyddsombud