Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Ny undersökning: Svenskarnas finansiella krisberedskap är svag

Endast en av fem svenskar känner sig finansiellt förberedda inför en kris- eller krigssituation. Och drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris. Det visar undersökningen Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn, som gjorts av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund.

Det finansiella systemets funktion och stabilitet i händelse av kris eller krig är en viktig del av den svenska beredskapen. Undersökningen ”Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn” visar att mer än hälften av svenskarna, 55 procent, känner oro för att inte banksystemet skulle fungera i en krissituation. Åtta av tio svenskar anser att digitaliseringen av bankerna kan ge upphov till problem i kristid.


– Vi ser att människor är oroliga över det de upplever som sårbart. Man känner en oro över möjliga dataintrång och vad som händer om internet eller elen inte fungerar. Det finns även en rädsla för att pengar försvinner. Detta är viktiga frågor som tas på stort allvar i finansbranschen och vi banker behöver tillsammans ytterligare tydliggöra vad som görs för att trygga kundernas pengar, säger Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Så många som sju av tio svenskar är oroliga över vad som skulle hända med deras pengar i en kris- eller krigssituation. Trots detta är det endast 20 procent som anser att de är finansiellt förberedda om krisen kommer. Sex av tio uppger att de inte har några kontanter hemma som beredskap. Av de 40 procent som har kontanter hemma har majoriteten, sex av tio, under 2 000 kronor.


– Många är inte finansiellt förberedda inför en kris. MSB rekommenderar att man ska ha tillräckligt med kontanter hemma för att klara sig en vecka utan samhällets hjälp, till att köpa mat, drivmedel och medicin. Det är ett budskap som få har tagit till sig enligt undersökningen, säger Katarina Nilsson, chef Privatmarknad på Sparbanken i Karlshamn.


Undersökningen visar att drygt två av tre har behov av mer information kring hur de kan förbereda sig finansiellt inför en krissituation. Bland de unga i åldern 18–25 år är det hela 77 procent som uppger att de har behov av mer information.


– Det är uppenbart att det finns ett behov av mer kunskap. De finansiella aspekterna av en kris eller ett krig glöms ofta bort. Som lokal Sparbank ser vi att det är en ytterst viktig uppgift för oss att tydliggöra och tillhandahålla den här informationen på hemmaplan. Genom att vi bidrar till lokal trygghet för våra kunder kan vi tillsammans skapa framtidstro för vår region, säger Per Richardsson.


Undersökningen visar att 57 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ha ett fysiskt bankkontor i sin hemstad. I åldersgruppen 18–25 år är det ännu fler, 65 procent, som tycker att det är viktigt med ett bankkontor nära sig.


– Många ser det fysiska mötet med banken som en trygghet. För oss banker är det viktigt att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet genom ett starkt samspel mellan digitala kundkanaler och fysiska bankkontor. I vårt område blir de fysiska bankkontoren allt färre. Under året kommer vi att skapa ytterligare en ny mötesplats för våra kunder på Östra Piren. Vi på Sparbanken i Karlshamn vill satsa i vårt närområde där kundupplevelsen och det personliga mötet är i fokus, avslutar Per Richardsson.
 

Om Finansiell krisberedskap – allmänhetens syn

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Undersökningen gjordes i certifierade webbpaneler i ett representativt slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18–80 år och antalet svarande var 1037 personer. Undersökningen genomfördes 15–23 november 2023.

Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.
Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.
Katarina Nilsson, chef Privatmarknad Sparbanken i Karlshamn.
Katarina Nilsson, chef Privatmarknad Sparbanken i Karlshamn.

Den lokala banken – viktig för svensk krisberedskap

Vi har krig i vår samtid som påverkar oss och vår ekonomi på olika sätt. Skulle det värsta hända att det skulle bli krig eller kris här där vi står. Där våra rötter är rotade. Då är ett starkt och fungerande lokalt bankväsende viktigt för vårt samhälles motståndskraft.