Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Kontor öppnas på prov

Nu har det snart gått ett halvår sedan banken i mars införde en rad förebyggande åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. Förändringarna byggde på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bankens egen riskbedömning. Vad händer inför hösten? Hur ser framtiden ut för banken?

Som ett första steg i återgång till ett normalläge kommer banken att från och med den 7 september att öppna kontoret i Mörrum på prov. Kontoret kommer förutom för bokad rådgivning under provperioden vara öppet för spontanbesök dagligen måndag till fredag klockan 10.00-13.00.
Samma datum kommer kontoret i Asarum att öppnas, dock endast för bokad privatrådgivning.

– Vårt mål är att i ”små steg” kunna återgå till ett normalläge med öppna kontor. Vi har märkt en stor efterfrågan från våra kunder och vi vill självklart fortsätta kunna ge dem den service de är vana vid, säger Roger Johansson, vd för Sparbanken i Karlshamn.

 

Om pandemisituationen snabbt förändras kan dock Mörrums och/eller Asarumskontoret stängas igen tillfälligt och med kort varsel.

–Vi följer hela tiden utvecklingen och ser till medarbetare, kunder och samhällets bästa. Därför kan kontoren behöva stängas tillfälligt igen om läget förändras. Nu har vi satt rutiner för ett förändrat arbetssätt och vi kommer därför att kunna ställa om snabbt och omfördela våra resurser där de bäst behövs. Jag vill poängtera att förändringarna banken gör under den här tiden endast är tillfälliga och på grund av pandemin och vi hoppas så fort som möjligt kunna återgå till det normala. Vi lovar att öppna alla våra åtta kontor igen. Så länge våra kunder värdesätter att vi har många fysiska kontor och hög service kommer vi fortsätta att ge dem det, avslutar Roger Johansson, vd Sparbanken i Karlshamn.

 

Vi rekommenderar fortsatt våra kunder att göra sina ärenden via appen, internetbanken och Telefonbanken och påminner om att du vid minsta lilla sjukdomssymptom ska stanna hemma. Det är viktigt att vi alla fortsätter att ta ett stort eget ansvar i att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19.

 

Följande förändringar gäller tills vidare och till annat kommuniceras:
Telefonbanken – Öppet som vanligt med förstärkning av personal.
Karlshamn – Öppet som vanligt med förstärkning av personal samt extra öppet för riskgrupp.
Olofström – Öppet som vanligt med förstärkning av personal samt extra öppet för riskgrupp.
Mörrum – Öppet som vanligt med något begränsade öppettider.
Asarum – Öppet för bokade möten.
Börsgruppen – Öppen som vanligt men stängd för fysiska kundmöten.
Företagsavdelning – Öppet för bokade möten.
Private Banking – Öppet för bokade möten.
Kyrkhult – Tillfälligt stängt
Svängsta – Tillfälligt stängt

 

Telefonbanken – ett nummer till hela banken 0454-30 44 00.


Öppettider Telefonbanken
Måndag 09.00-18.00
Tisdag 09.00-18.00
Onsdag 09.00-18.00
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-15.00

 

Öppettider på kontoret i Karlshamn
Måndag 10.00 – 15.00
Tisdag 10.00 – 15.00
Onsdag 10.00 – 15.00 (09:00 – 10:00 endast för personer i riskgrupp)
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 15.00

 

Öppettider på kontoret i Olofström
Måndag 10.00 – 18.00
Tisdag 10.00 – 15.00
Onsdag 10.00 – 15.00 (09:00 – 10:00 endast för personer i riskgrupp)
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 15.00

 

Öppettider på kontoret i Mörrum från och med den 7 september
Måndag 10.00 – 13.00
Tisdag 10.00 – 13.00
Onsdag 10.00 – 13.00
Torsdag 10.00 – 13.00
Fredag 10.00 – 13.00