Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbanken i Karlshamns miljöarbete

Händer som sätter en blomma i en kruka

Sparbanken i Karlshamn bidrar genom ett aktivt miljöarbete till skapande av ett uthålligt samhälle med framtidstro som kännemärke. Banken har genom sin affärsverksamhet stor möjlighet att förbättra miljön, både direkt och indirekt. Detta stärker även konkurrenskraft, lönsamhet och det egna varumärket.

Miljöutbildning för bygdens skolelever

Banken  medverkar till att Natur & Miljöboken ges ut till skolelever i årskurs 4–6 i Karlshamns och Olofströms kommun.

Bli kontantsmart

Råd som gör det smidigare, säkrare och mer miljövänligt att hantera pengar!

Entreprenörer

De entreprenörer som utför arbete hos oss på Sparbanken i Karlshamn måste ta miljöhänsyn.