Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Blekinges småföretagare har klarat sig bäst under pandemin

Småföretagen i länet har klarat sig lindrigare undan den ekonomiska kris som pandemin inneburit jämfört med andra län i landet. Detta visar Småföretagsbarometern 2021 som presenteras av Företagarna, Sparbankerna och Swedbank.

Årets undersökning visar att konjunkturindikatorn föll till minus 15 jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia och visar på en kraftig konjunkturförsvagning under de senaste tolv månaderna. Som ett av totalt sex län har Blekinge län ett positivt nettotal av konjunkturindikatorn och landets högsta i årets Småföretagsbarometer.
– Vi vill verkligen hylla våra småföretag i länet och i Karlshamn! Våra medlemmar har klarat pandemin bättre än många andra. Detta tror vi beror på att vi har så många olika typer av företag och att de har varit restriktiva och duktiga på att klara det nya läget som pandemin har inneburit, säger Lasse Nilsson Ordförande för Företagarna i Karlshamn.


– I Blekinge var alla tidiga med att vara extra försiktiga med smittspridning i pandemin, 3:e bäst i landet. Smittskyddet införde extra lokala restriktioner som gjorde nytta. Företag har kunnat hålla igång produktionen som vanligt, stora och små företag är beroende av varandra och har således hjälpts åt att driva på. Eftersom folk i allmänhet har hållit sig friska så har man utnyttjat lokala småföretag för olika tjänster, säger Staffan Berggren ordförande för Företagarna i Olofström.


När det kommer till sysselsättningstillväxt har småföretagarna i Blekinge klarat sig bättre än riksgenomsnittet och tillväxten i orderingången i Blekinge är landets högsta. 40 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till order. Den största anledningen (38%) är att företagen inte haft tid.


Omsättningstillväxten i Blekinge län har mattats av, men är alltjämt positiv och placerar sig över riksgenomsnittet. Företagen i länet förväntar sig en kraftigt ökad tillväxttakt under de kommande tolv månaderna.


Lönsamhetstillväxten i Blekinge län har ökat marginellt men är trots det högre än snittet i riket. Tillsammans med Dalarnas län är Blekinge det enda länet vars lönsamhetsutveckling ökat under året som gått.
– Småföretagsbarometern är ytterligare ett kvitto på att vår primära kundgrupp - ägarledda företag - har både en vilja och omställningsförmåga i en värld med nya förutsättningar. Under pandemin har vi sett tvära kast mellan hopp och förtvivlan, men jag är glad och imponerad av våra kunders utveckling, och samtidigt förhoppningsfull inför framtiden, säger Björn Flod, företagschef Sparbanken i Karlshamn.

 

Utmaningar framåt


Efter mer än ett år med coronapandemin närvarande är Blekinges småföretagares förväntningar för de kommande tolv månaderna mycket optimistiska och tror på en kraftig uppgång i konjunkturen, precis som övriga län i landet. Vaccineringen mot covid-19, fortsatta finanspolitiska stimulanser och en ljusare omvärldskonjunktur bidrar sannolikt till småföretagens optimism.
– Nu ser vi alla framåt och ser fram emot att expandera och gasa oss ur pandemin. Ett utav de största problemen blir svårigheten att hitta rätt utbildad arbetskraft när våra Företag skall börja anställa. För att hitta en lösning på detta hoppas vi på mer och bättre samarbete med skolorna i länet, säger Lasse Nilsson Ordförande för Företagarna i Karlshamn.


– Denna viktiga undersökning som vi gjort bland småföretagare visar att vi har ett taggat näringsliv som kan ta nya tag och utveckla hela Blekinge framåt. Nu ska vi fortsätta att hålla ihop och utnyttja alla fantastiska förutsättningar vi har och tillsammans jobba med våra utmaningar som tex sysselsättning, kommunikationer och fler företag, säger Staffan Berggren ordförande för Företagarna i Olofström.

 

Läs mer i rapporten för Blekinge län här (pdf).
 

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000 företag i det privata näringslivet med 1–49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 473 000 privata företag fördelade över hela landet. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren kan delas upp geografiskt så att vi kan mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos Sveriges småföretag i samtliga län. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och insikten kring de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Lasse Nilsson Ordförande för Företagarna i Karlshamn.
Lasse Nilsson Ordförande för Företagarna i Karlshamn.
Staffan Berggren ordförande för Företagarna i Olofström.
Staffan Berggren ordförande för Företagarna i Olofström.
Björn Flod, företagschef Sparbanken i Karlshamn.
Björn Flod, företagschef Sparbanken i Karlshamn.