Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Även unga vill ha ett bankkontor att besöka

I och med att fler bankärenden kan genomföras digitalt och besöken på banken blir färre kan vi tro att unga inte tycker det är viktigt att det finns en bank där de bor. Men hela 61 procent av unga vuxna vill ha ett fysiskt bankkontor att besöka, det framgår i Novus undersökning.

I den undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund, framkommer att nästan 2 av 3 av de tillfrågade i ålderskategorin 18–29 år, anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att det ligger ett bankkontor på den ort där man bor. När behov av finansiell rådgivning uppstår känns det lokala bankkontoret extra viktigt.

– Det känns angeläget att slå hål på den myt som råder när det kommer till att unga vuxna enbart vill ha digital kontakt med sin bank, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund. Detta är särskilt viktigt för landets Sparbanker som med sin stora geografiska spridning utanför storstäderna står för en viktig del av landets finansiella infrastruktur.

 

För upp till 74% av allmänheten i Sverige och för 69% av företagarna är det viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bankkontor på orten, enligt undersökningen.

– Det här kommer i och för sig inte som någon överraskning för oss, men med utfallet av undersökningen i ryggen skulle vi gärna se att politiker och andra beslutsfattare skapar ännu bättre förutsättningar för mindre, lokala banker att utveckla sina verksamheter, avslutar Ewa Andersen.

 

Med omkring 2 miljoner kunder och cirka 195 kontor i 20 landskap är sparbankerna den viktigaste banken för människor och företag utanför storstäderna.

– För oss är det viktigt att skapa en bra och långsiktig relation till våra kunder tidigt. Det är kul att få bekräftat att även våra unga kunder uppskattar att vi finnas nära med fysiska kontor med hög service. Vi i Unggruppen är ute och föreläser om vardagsekonomi i kommunens skolor. Detta gör vi för att inspirera unga att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Genom kunskap om olika valmöjligheter kan ekonomin påverkas både nu och i framtiden. Det är en del av bankens samhällsnytta, säger Maja Hyllstedt, Unggruppen Sparbanken i Karlshamn.

 

Novus mätning genomfördes bland 2734 personer ur allmänheten i mars 2021 och 800 ägare/vd på små och medelstora företag i maj 2021. Samtliga respondenter var bosatta eller verksamma utanför storstäderna. Undersökningen bland allmänheten genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Företagsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer.

Maja Hyllstedt, Unggruppen.

Om Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda bankaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.