Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

2021 startar med över en miljon kronor till lokala föreningar

Nytt år betyder nya sponsringspengar till bygdens föreningar. I dagarna administrerades en del av bankens sponsring vilket i praktiken betyder att 66 föreningar får in sammanlagt 1 065 000 kronor på sina föreningskonton. Detta signalerar starten på ett nytt år fyllt av samhällsnytta där många fler föreningar, lokala projekt och evenemang kan se fram emot ekonomiskt stöd från banken – precis som vanligt.

Årligen får lokala föreningar i Karlshamn och Olofströms kommun extra tillskott med hjälp av ett sponsoravtal mellan föreningen och banken. Sponsorstödet är en del av sparbanksidén och bankens grundläggande värderingar.

– Bankens samhällsnytta har spelat en stor roll för våra lokala föreningar under en lång tid. Om vi inte funnits här som en lokal sparbank hade samhället sett annorlunda ut. Vi är glada att tillsammans med våra kunder kunna bidra till en bättre plats för våra barn och ungdomar att växa upp på, säger Roger Johansson, vd Sparbanken i Karlshamn. 

 

I dagarna betalades också ytterligare pengar ut via bankens Extra förenings-Nytta. För varje rådgivning ger banken 100 kr extra till en förening. Kunden bestämmer själv vilken förening som pengarna ska gå till.

– Bankens samhällsnytta känns viktigare än någonsin. Vi vet att bankens sponsorstöd gör extra stor skillnad för föreningslivet inte minst under rådande pandemi. Det är också viktigt att kunderna får vara delaktiga i det här eftersom det är tack vare deras val av bank som banken kan fortsätta stödja det lokala samhället, säger Jonke Höglund, marknadschef Sparbanken i Karlshamn.

Från vänster Roger Johansson, vd Sparbanken i Karlshamn, Rickard Nilsson, tränare IFK Karlshamn, Håkan Magnusson, tränare IFK Karlshamn och Jonke Höglund, marknadschef Sparbanken i Karlshamn.
IFK Karlshamn är en av föreningarna som fått sponsringspengar inför det nya året. Från vänster Roger Johansson, vd Sparbanken i Karlshamn, Rickard Nilsson, tränare IFK Karlshamn, Håkan Magnusson tränare IFK Karlshamn och Jonke Höglund, marknadschef Sparbanken i Karlshamn.

Sponsring till lokala föreningar

Sparbanken värnar om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor dels genom att avsätta delar av årsvinsten till bland annat sponsorstöd på hemmaplan. Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet. Föreningar i Karlshamns och Olofströms kommuner kan ansöka om sponsring.