Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Frågor och svar med anledning av den senaste tidens turbulens i Swedbank

Under de senaste dagarna har vi fått en del frågor av våra kunder om t ex penningtvätt, om vi är en del av Swedbank, om våra kunders pengar är säkra hos oss eller kan komma att påverkas av turbulensen som råder. Nedan sammanställer vi våra kunders frågor och bankens svar.

Fråga; Ingår Sparbanken i Karlshamn i Swedbank?

Svar; Nej Sparbanken i Karlshamn är en egen fristående bank som inte ingår I Swedbank. Sparbanken i Karlshamn är en lokal bank i Karlshamns och Olofströms kommuner med lokal ledning och styrelse samt helt egen ekonomi.

Sparbanken i Karlshamn har inga aktieägare som ska ha utdelning på sitt ägande. Allt som skapas här stannar här i Karlshamns och Olofströms kommuner!

Fråga; Men Sparbanken i Karlshamn har ju bankprodukter från Swedbank…? Och Internetbanken är samma som Swedbanks…?

Svar; Sparbanken i Karlshamn och andra sparbanker i hela Sverige samarbetar sedan länge med Swedbank om vissa tjänster och använder Swedbank som leverantör av en del bankprodukter. Det ger stordriftsfördelar och innebär att sparbankerna kan erbjuda sina kunder bra service och bra produkter, som annars inte vore möjligt. Ett sådant exempel är Internetbanken, som en enskild bank som Sparbanken i Karlshamn, skulle få mycket svårt att driva på egen hand.

Fråga; Finns det ingen ägar-koppling mellan sparbankerna och Swedbank?

Svar; De fristående sparbankerna runt om i Sverige är delägare i Swedbank. Tillsammans äger sparbankerna nu drygt 10 procent av aktierna i Swedbank. Sparbanken i Karlshamn äger mindre än 0,1 procent av samtliga aktier i Swedbank.

Men, som sagt, Swedbank äger ingenting av Sparbanken i Karlshamn!

Fråga; Är Sparbanken i Karlshamn en ”stabil bank” som man kan lita på?

Svar; Ja! Sparbanken i Karlshamn är en mycket stabil bank med betydande s k Eget Kapital. Lite förenklat kan man säga att eget kapital är de pengar som banken sparat genom åren och som är en garanti både för kunderna och för bankens fortlevnad och förmåga att låna ut pengar till kunderna här även i dåliga tider. Sedan starten (för 190 år sedan!) har banken byggt upp ett eget kapital på nära 1,2 Miljard kronor.

Fråga; Vad gör Sparbanken i Karlshamn för att förhindra penningtvätt?

Svar; Penningtvätt har blivit ett stort internationellt problem. Alla banker är skyldiga att förhindra det genom olika kontrollsystem och rutiner. Det innebär t ex att vi måste ställa en del frågor, som kunder kan uppfatta som krångliga, besvärliga och onödiga. Men vi är skyldiga att göra detta, precis som alla andra banker. Kontrollsystemet är lika för alla banker och vi tycker att det arbetet är väldigt viktigt.
Sparbanken i Karlshamn lägger mycket arbete och resurser på att motverka penningtvätt och det kommer vi att fortsätta att göra.

Fråga; Swedbank-aktierna har rasat i värde – påverkar det värdet på mina Swedbank-fonder?

Svar; Det är aktierna i banken Swedbank som förlorat i värde – inte fonderna som banken förvaltar, med undantag av de fonder som innehåller Swedbanks aktie, de påverkas negativt av fallet.