Följande bryttider är korrekta:                                        

Handelsinformation

Tid

Swedbank Roburs aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Swedbank Robur Global Emerging Markets.

06.00

Swedbank Robur Rysslandsfond

15.00

Swedbank Roburs räntefonder som placerar i svenska räntepapper. Swedbanks fond-i-fonder med innehav i

15.30

Swedbanks aktiefonder, blandfonder och de räntefonder som placerar i utländska räntepapper. Swedbanks fond-i-fonder med innehav av räntefonder Bas Solid, Bas Mix, Bas Action.

16.00

Externa fonder

16.30

 

Mer information om bryttider inom försäkring