För att genomföra bevakning som en del av bankens säkerhetsarbete, t.ex. för att förebygga och utreda brott, bedriver banken kamerabevakning av bankens kontor. Kamerabevakade områden är markerade med skyltar.

Bankomater i nära anslutning till bankens kontorslokaler kan banken också komma att kamerabevakas. Om Sparbanken i Karlshamn misstänker brott kommer banken att, förutom bild, också att spela in ljud.

Sparbanken i Karlshamn är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker vid kamerabevakning. Sparbanken i Karlshamns personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning utförs med berättigat intresse som laglig grund, för att säkerställa säkerheten för bankens anställda, kunder och besökare. Sparbanken i Karlshamn bedömer att upptagningarna utgör en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter i jämförelse med att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, bankens lokaler.

Personuppgifter som rör misstanke om brott behandlas för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvara.Upptagningar av bild och ljud lämnas ut till relevant mottagare om upptagningarna är nödvändiga för en brottsutredning, eller till mottagare som hanterar, utför och underhåller kamerabevakningen för bankens räkning.

Med hänsyn till ändamålet med Sparbanken i Karlshamns kamerabevakning, lagras inte kameraupptagningar längre än nödvändigt, med maximal gallringsperiod på 60 dagar.

Besök https://www.sparbankenikarlshamn.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter.html för mer information avseende dina rättigheter som registrerad, kontaktuppgifter till banken. För att lämna klagomål om bankens kamerabevakning görs på följande sida: https://www.sparbankenikarlshamn.se/kontakta-oss/klagomal.html