Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Tomma föreningslokaler ska fyllas med rörelseglädje

Martin Eliasson från kommunen, Frida Dalberg och Jonke Höglund från bankens stiftelse och Mathias Roos från RF-SISU.

Initiativet ”Fritidsbussen” ska aktivera stillasittande ungdomar och barn och ge lokala föreningar nya krafter. Bakom initiativet står Sparbanken i Karlshamn genom bankens stiftelse, Karlshamns kommun och RF – SISU Blekinge.

– Vår ambition är att komma igång så fort som möjligt och vi hoppas kunna göra det redan nu under hösten. Vi vet att det finns ett intresse från barnen men vi behöver sänka trösklarna för dem, säger Mathias Roos, distriktsidrottschef RF-SISU Blekinge.

”Fritidsbussen” vill ge barn och unga bättre möjligheter till rörelse och fritidsaktiviteter. Bussen ska samla upp barn direkt efter skolan på olika strategiska platser och köra ut dem till lokaler där föreningarna sedan tar emot dem och håller i meningsfulla aktiviteter. Det kan vara allt från idrott och dans till teater och friluftsliv.

Efter covid-19 har många unga blivit mer stillasittande och många föreningar kämpar med att hitta nya medlemmar. Flera föreningar har lyft den här problematiken i kontakt med banken.

– Det är ett stort intresse från föreningarna och något som har varit efterfrågat under en längre tid. Det är en gemensam satsning för att kunna vända en tråkig trend som ses i samhället. Vi är alla bra på varsitt håll men tillsammans är vi starka. Bankens stiftelse ser en stor samhällsvinst i projektet, säger Jonke Höglund, ansvarig för Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.

– Det är viktigt att det finns de som har mod att satsa. Det här projektet hade varit omöjligt utan bankens stiftelse. Vi ser det som en startfinansiering för att komma i gång. På sikt behöver vi hitta en hållbar lösning, säger Mathias Roos.

Liknande projekt har genomförts i bland annat Norge och Finland. Initiativet i Karlshamn är ett pilotprojekt och alla samarbetspartners hoppas på att få fram ett fungerande koncept som kan komma användas även till annat.

– Det känns spännande att se hur det kommer att gå. Det är ett bra samarbete med fokus på barn och unga som kommer ge flera positiva effekter. Dels en meningsfull fritid för unga, minska bilkörandet och att kunna nyttja tomma föreningslokaler, säger Martin Eliasson, fritidsutvecklare på Karlshamns kommun.

Nästa steg är en planeringsträff med föreningarna. Det är redan 10 föreningar som anmält sig, vilket är över förväntan. Träffen sker den 9 oktober klockan 18.30-20.00 på Lokstallarna.