Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Banken satsar på ökad trygghet och aktivitet för äldre

Området nedanför Väggabadet som ska utvecklas.

Sparbanken i Karlshamn genom bankens stiftelse möjliggör att Karlshamns kommun nu kan utveckla en del av strandpromenaden till en trygg aktivitets- och trivselyta för äldre.

– För bankens stiftelse är det viktigt att bidra till en ökad trygghet, mer tillgänglighet och trevliga hängytor för de äldre, säger Frida Dalberg, representant för Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.

Området som ska utvecklas ligger nedanför Väggabadet med utsikt mot hav och kallbadhus, en sträcka längs strandpromenaden där många går förbi varje dag. I projektet ingår nya motionsredskap som är anpassade för äldre. Under den stora eken kommer det bli nya sitt-ytor i skuggan och när mörkret faller ska extra belysning ge en trygghetskänsla.

– Det här är något som varit efterfrågat av många så det känns bra att vi nu kan utveckla det här området tack vare bankens stiftelse. Själva trygghetsaspekten är särskilt viktigt eftersom skogen runt om kan göra att det blir mörkt och skumt på platsen. Vi vill helt enkelt att de äldre ska känna sig trygga här, avslutar Fredrik Herbst, Markförvaltare – Det rörliga friluftslivet, skog & natur på Karlshamns kommun.

Bankens stiftelse och kommunen har inlett ett samarbete där flera projekt ingår. Bland annat ses Karlshamns torg över och initiativet med en ”Fritidsbuss”.
 

En skiss över den nya bänken som ska byggas under trädet.
Frida Dalberg från bankens stiftelse och Fredrik Herbst från kommunen.

Relaterat material