Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sparbankerna är mest hållbara enligt företagskunderna

I en ny undersökning placerar bankkunderna Sparbankerna i topp inom området hållbarhet. Sparbanken i Karlshamn har varit en hållbar affärsidé sedan 1829.

Svenskt Kvalitetsindex publicerar för andra året SKI:s Hållbarhetsindex för bankbranschen. Sparbankernas företagskunder placerar Sparbankerna på en första plats. Bland privatkunderna placeras de på en andra plats.

– Det är bra och viktigt att kunderna har förtroende för oss Sparbanker och upplever att vi är ett hållbart val för deras ekonomi. Att ge kunderna en trygg och hållbar framtid ingår i vår 200-åriga affärsidé – som fortfarande är lika stark nu som då, säger Björn Flod, hållbarhetsansvarig, Sparbanken i Karlshamn.

Bankerna behöver bättra sin hållbarhetskommunikation

SKI:s Hållbarhetsindex fångar kunders upplevelser av bankernas hållbarhetsarbete. Konsumenter, företag och organisationer har fått svara på om de anser att bankbranschen tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Mätningen visar att kommunikationen om branschens olika hållbarhetsinitiativ inte når ut till kunderna i tillräcklig omfattning – endast 9 procent av privatkunderna och 28 procent av företagskunderna säger sig ha god kännedom om sin banks hållbarhetsarbete.

– Det är viktigt att vi blir bättre på att berätta om det som görs inom området. Om vi vill skapa långvarig hållbarhet som märks behövs mer samarbete mellan olika branscher där vi banker är en del av det. Det behövs också fler och större initiativ inom bankbranschen, säger Björn Flod.

Produkter som gör gott för människor och miljön

Sveriges Sparbanker jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa kunderna till en bättre och hållbar ekonomi.


I måndags fick Sparbankerna högst betyg både av privat- och företagskunder i den stora mätningen SKI Bank.  Läs artikeln här 

Björn Flod, hållbarhetsansvarig på Sparbanken i Karlshamn.
Björn Flod, hållbarhetsansvarig på Sparbanken i Karlshamn.