Den 6 november är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Ryssland

Följande fonder innehåller mer än 50 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 6 november 2017.

  • Rysslandsfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider