Den 27 januari är följande länders finansiella marknader stängda:

 • Kina
 • Hongkong
 • Sydkorea
 • Singapore
 • Taiwan 

 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 27 januari 2020.

 • Access Asien
 • Access Edge Emerging Markets
 • Asienfond
 • Global Emerging Markets
 • Kinafond
 • Small Cap Emerging Markets

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider