Den 22 september är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 22 september 2020.

  • Access Edge Japan A
  • Japanfond A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider