Den 1 oktober är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Kina
  • Hongkong 

 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 1 oktober 2019. 

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Kinafond
     

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider