Den 13 maj är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hong Kong
  • Kina

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 13 maj 2019.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Kinafond 

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider