Den 30 april är följande länders finansiella marknader stängda:

  •  Japan 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 30 april 2019.

  • Access Japan
  • Japanfond 

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider