Agenda 2030-delegationen består av sammanlagt 12 ledamöter som representerar kommuner, samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, civilsamhälle och näringslivet. Arbetet med handlingsplanen för Sveriges del av Agenda 2030 inleddes 2016 och ett slutbetänkande ska lämnas från delegationen till regeringen i mars 2019.

-Vi som förvaltar och investerar mycket kapital har stor makt och med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen, och Swedbank har en lång historia av samhällsengagemang - jag är både glad och stolt över möjligheten att få bidra i det här viktiga sammanhanget, säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur, som den 15 maj utsågs till ledamot i delegationen.

Delegationen är utsedd av regeringen men agerar fristående gentemot regeringen och departementen. Slutbetänkandet från delegationen ska vara fakta- och erfarenhetsbaserat utifrån den breda kunskapsbas de olika ledamöterna i delegationen bidrar med.