Ett par av Nordeas ägare har i dagarna offentliggjort hur de avser att rösta på Nordeas årsstämma den 15 mars i frågan om bankens föreslagna flytt av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.


Swedbank Roburs huvudsakliga princip är att offentliggöra ställningstaganden i stämmofrågor först på stämman. Detta för att möjliggöra inhämtning och analys av relevant beslutsunderlag samt eventuell ny information som kan inkomma i ett sent skede eller ibland till och med på stämman. Men med anledning av det omfattande intresse och den debatt som uppstått inför Nordeas årsstämma vill även Swedbank Robur klargöra fondbolagets ställningstagande i förväg denna gång.

Med utgångspunkt i den information som Swedbank Robur för närvarande har inhämtat och analyserat kommer Swedbank Robur att rösta ja till styrelsens förslag om flytt av Nordeas huvudkontor till Helsingfors. Beslutet är huvudsakligen baserat på att Nordeas styrelse, efter att ha analyserat ett flertal alternativ, kommit fram till att det för Nordea som nordisk bank är väsentligt att verka inom den europeiska bankunionen med samma förutsägbarhet och regelverk som de europeiska banker som de konkurrerar med - till gagn för kunder, aktieägare och anställda.

Swedbank Robur Fonder (”Swedbank Robur”) äger f n ca 100 miljoner aktier i Nordea, vilket motsvarar en ägarandel på 2,5 %.

För mer information:

Marianne Nilsson, vice vd och chef ägarstyrning, Swedbank Robur, Tfn: +46 70 834 36 01