Sammanläggning av Premium Offensiv med Kapitalinvest skedde den 22 mars. Bakgrunden och syftet med sammanläggningen är att vi vill förenkla och tydliggöra vårt fonderbjudande.

Länk till ursprunglig nyhet