I det senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

  • att Swedbank Robur blivit utsedda till Årets hållbara aktör.
  • Hjärtedagen där fondspararna i Swedbank Humanfond i år skänkte cirka 45 miljoner kronor till 74 olika ideella organisationer.
  • att vi i januari fördjupade hållbarhetsarbetet i förvaltningen av våra indexnära fonder som går under namnet Access.

Ansvar och påverkan april 2018

Tidigare nummer av Ansvar och påverkan

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr hittar du på www.swedbankrobur.se