Vi vill modernisera och uppdatera fondernas hållbarhetsprofil. Huvudsakliga förändringar är uppdaterad målsättning, placeringsinriktning och hållbarhetskriterier där vi tydliggör vilka bolag fonderna investerar i. För att bättre beskriva fondernas inriktning byter de namn till Transition istället för Ethica. Det nya namnet syftar på att fonderna främst investerar i bolag som, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ändrar även fondernas utdelningsperiod och gör språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning. 

Frågor och svar

Läs mer om förändringarna som sker i kundbrevet.

Kundbrev Ethica Global
Kundbrev Ethica Global MEGA
Kundbrev Ethica Sverige
Kundbrev Ethica Sverige MEGA