Selectionfonderna är breda investeringslösningar som kan placera i den absoluta merparten av världens tillgångsslag, allt från svenska och globala aktier till företagsobligationer.

- Med Selectionfonderna får du väl sammansatta fonder med olika tillgångsslag. Verktygslådan är stor. Fonderna kan investera i aktier och räntor men även krediter och alternativa investeringar. På aktiesidan letar vi gärna olika teman som vi finner intressanta. ”Vi lever längre” – hur kommer det påverka och vilka bolag är framtidens vinnare här? Detta är frågor som vi ställer oss och söker intressanta investeringar relaterat till. På räntesidan kan vi investera globalt i både stats- och företagsobligationer men vår bas återfinns i svenska räntor, säger Pia Haak, ansvarig för Allokering.

Selectionfonderna passar den som vill ha ett enkelt och bekvämt sparande utifrån sin risknivå men som vill ha flera tillgångsslag och strategier än i en traditionell blandfond.

  • Selection 75 passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och är beredd att ta en högre risk. Du ser både börsuppgångar och nedgångar som investeringstillfällen och är medveten om riskerna. Du har ett buffertsparande och har råd att riskera en del av dina sparpengar för möjligheten att nå en högre avkastning.
    Förvaltningsavgift: 1,40 procent
  • Selection 50 passar dig som vill ha balans i sparandet. Du är ingen riktig chanstagare utan vill ha ett balanserat sparande som ger dig både stabilitet såväl som möjlighet att ta del av börsuppgångar.
    Förvaltningsavgift: 1,20 procent
  • Selection 25 passar dig som är försiktig och ogillar när värdet på ditt sparande svänger för mycket. Men du är medveten om att du måste ta en viss risk för att få möjlighet till avkastning.
    Förvaltningsavgift: 0,90 procent

Är du intresserad av att spara i Selection? Logga in i Internetbanken här. Du kan också kontakta din rådgivare eller ringa oss på telefon 0771-22 11 22.

Mer om Selection
Private Banking- och Premiumfonder slås ihop och blir nya Selection