Swedbank Robur Fokus kommer förvaltas av Henrik Carlman och Johan Strand som båda har lång och
gedigen erfarenhet av aktieförvaltning, både lokalt och globalt. I förvaltningen av fonden kombineras deras breda erfarenhet av globala aktieinvesteringar med lokala kontakter och expertis på de nordiska marknaderna.

- Det är väldigt spännande och inspirerande att få ta all vår erfarenhet från förvaltning av globala och nordiska aktier in i en fond som är precis som vi vill ha den. Dessutom är vi exalterade över att få investera och jobba med fantastiska entreprenörer som ännu inte är på börsen. Även dessa bolag är ju ofta ägarledda, säger Johan Strand.

- Om man äger ett bolag är det som man äger sitt hus, istället för att hyra det. Man tar förmodligen bättre hand om det, investerar kontinuerligt för att bevara och utveckla dess värde. Över tid är det logiskt att detta är en bättre grund för god avkastning, fortsätter Johan Strand.

Varför just onoterade, ägarledda och avknoppade bolag?

- Gemensamt för dessa typer av bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt, säger Henrik Carlman.

 • Onoterade bolag är intressanta eftersom det på senare år har blivit tydligt att allt större del av ett företags värdeskapande sker sista åren innan börsintroduktionen. Vanligtvis när bolagen går över tröskeln till lönsamhet sker det samtidigt som de är inne i en stark tillväxtfas.
 • Ägarledda bolag har som grupp lyckats bättre med sina investeringar vilket leder till överlägsen lönsamhet och tillväxt över tid. Ägare är ofta mer försiktiga och långsiktiga med sina pengar än en tjänsteman som använder andras pengar.
 • Avknoppningar är företag som skapas vid en uppdelning av ett bolag. De får ofta en bättre möjlighet att fokusera och vässa sin affärsmodell, bli mer effektiva och lönsamma, samtidigt som de har en lägre bas att växa ifrån.

Det här är en fond för dig som:

 • vill ha ett långsiktigt sparande med goda avkastningsmöjligheter.
 • ser möjligheterna med investeringar i onoterade, avknoppade och ägarledda bolag.
 • vill placera minst 100 000 kronor och har en sparhorisont på fem år eller längre.

Kort om Fokus

 • Fonden startar den 8 oktober.
 • Teckningsperioden pågår 3 – 28 september.
 • Det minsta startbeloppet som kan placeras är 100 000 kronor. 
 • Handel sker endast kvartalsvis.
 • Det går endast att köpa eller sälja andelar genom Swedbank eller sparbankerna.

För mer information om Fokus, kontakta din rådgivare eller ring oss på telefon 0771-22 11 22.
Mer om Fokus