Mag Interactive är främst känt för sina framgångsrika ordspel för mobilen som till exempel Ruzzle och Wordalot. Mag Interactive köper nu konkurrenten FEO Media, med bland annat succémobilspelet Quizkampen. Swedbank Roburs Microcap-fond har investerat 80 miljoner kronor i förvärvet.

- Det är spännande att få möjligheten investera i Mag Interactive och samtidigt hjälpa till att förverkliga ett väldigt strategiskt förvärv av FEO Media. Uppbyggnaden av ett starkt nordiskt kluster i spelbranschen är något vi tror på och gärna medverkar till, säger Erik Sprinchorn, förvaltare av Swedbank Robur Microcap till DI Digital.

Microcap har möjlighet att till viss del investera i onoterade bolag. Första exemplet var investeringen i poddplattformen Acast i mitten av september. Sedan dess har Acast flaggat för att de siktar på en notering på Stockholmsbörsen. Erik Sprinchorn säger att Swedbank Roburs onoterade investeringar i regel sker i bolag som eftersträvar en börsnotering inom 12 månader.

Swedbank Robur finansierade Mags förvärv (DI Digital)

Swedbank Robur Microcap

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se