• Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 8 oktober före klockan 16:00.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 8 oktober klockan 16:00 behandlas inte förrän måndagen den 14 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 14 oktober öppnas Globalfond för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Globalfond MEGA före den 8 oktober kommer dina andelar i fonden att föras över till Globalfond, andelsklass I.
  • Eventuella månadsöverföringar i Globalfond MEGA ställs automatiskt om till Globalfond, andelsklass I.
  • Huvudsakliga förändringar som sker i Globalfond i samband med fusionen är förtydligande av fondens målsättning och placeringsinriktning. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven.

Kundbrev Globalfond
Kundbrev Globalfond MEGA
Basfakta för investerare Globalfond A
Basfakta för investerare Globalfond I