Huvudsakliga förändringar är målsättningen och utdelningsperioden. Vi inför även flera olika andelsklasser i Talenten Aktiefond MEGA och Talenten Räntefond MEGA. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet.

Kundbrev förändringar i Ethica Obligation Utd
Kundbrev förändringar i Talenten Aktiefond MEGA
Kundbrev förändringar i Talenten Räntefond MEGA