Vi inför flera olika andelsklasser i fonden men till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna är målsättningen, jämförelseindex, sänkt högsta möjliga förvaltningsavgift, förändring i placeringsinriktningen samt att vi tydliggör fondens tillgängliga kreditinvesteringar. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer om vilka förändringar som sker i kundbrevet.